Signal Logs

Profile Listeners Logs (20) QNH
 Logs for 310-PSN, Piracununga (SP), BRA(daytime logs in bold)
Date UTC Listener In KM Miles
Date UTC Listener In KM Mi
2020-03-05 0134 Marcus Ramos BRA 217 135
2020-03-05   Marcus Ramos BRA 217 135
2020-02-13 0335 Vernon Matheson NS 7661 4760
2020-02-11 0655 Joe Farley IL 8229 5113
2020-01-15 0724 Joe Farley IL 8229 5113
2020-01-09 0742 Douglas Springfield TX 7887 4900
2020-01-05 0715 Vernon Matheson NS 7661 4760
2019-08-25 0408 Marcus Ramos BRA 217 135
2019-03-24 2358 Kiwi SDR BRA    
2018-09-03 0303 Rudolph Grimm BRA 212 132
2018-01-07 0244 Marcus Ramos BRA 217 135
2017-08-12 0728 Hubert Ott BRA 168 104
2017-04-23 0202 Marcus Ramos BRA 217 135
2016-11-05 0300 Andy Robins BRA 168 104
2016-06-24 1523 Marcus Ramos BRA 217 135
2016-02-24 0239 Marcus Ramos BRA 217 135
2015-05-22 0312 Marcus Ramos BRA 217 135
2010-09-04 0719 Flavio Archangelo BRA 342 212
2001-02-17 0511 Marcus Ramos BRA 217 135
1997-05-29 0323 Flavio Archangelo BRA 144 89