Signal Logs

Profile Listeners Logs (54) QNH
 Logs for 356-HHM, 'Hotham' Kotzebue, AK, ALS(daytime logs in bold)
Date UTC Listener In KM Miles
Date UTC Listener In KM Mi
2020-03-12 1317 Kiwi SDR CA 4040 2510
2020-02-17 0817 Mike Tuggle HI 5069 3150
2020-01-07 1145 Kongsfjord DX NOR 4688 2913
2019-12-27 1529 Mike Tuggle HI 5069 3150
2019-12-26 1430 Steve McDonald BC 2980 1852
2019-12-08 0933 Tom Rothlisberger WA 3117 1937
2019-11-23 1058 Mike Tuggle HI 5069 3150
2019-11-20 1329 Steve McDonald BC 2980 1852
2019-03-25 0957 Kiwi SDR HI 5069 3150
2019-03-24 1011 Kiwi SDR HI 5069 3150
2018-12-27 1248 Mike Tuggle HI 5069 3150
2018-10-27 1300 Steve McDonald BC 2980 1852
2018-10-27 0811 Mike Tuggle HI 5069 3150
2018-02-11 1610 Kongsfjord DX NOR 4688 2913
2018-01-11 1231 Tom Rothlisberger WA 3117 1937
2018-01-02 1500 Steve McDonald BC 2980 1852
2017-12-30 1108 Mike Tuggle HI 5069 3150
2017-12-16 0545 Lars Lahti SWE 5233 3252
2017-08-27 1322 Mike Tuggle HI 5069 3150
2017-01-30 1303 Teijo Maenpaa FIN 5784 3594
2016-12-06 0953 PAX GROUP SWE 5075 3153
2016-12-02 0811 Mike Tuggle HI 5069 3150
2016-11-24 0803 Christoph Mayer CA 4135 2569
2016-09-13 1459 Mike Tuggle HI 5069 3150
2014-09-09 1300 Steve McDonald BC 2980 1852
2014-08-05 1123 Tom Rothlisberger AK 879 546
2013-10-24 1350 Steve McDonald BC 2980 1852
2013-08-02 1003 Tom Rothlisberger AK 879 546
2012-10-05 1246 Steve McDonald BC 2980 1852
2011-08-30 1202 Steve Ratzlaff OR 3525 2190
2011-08-23 1218 Steve Ratzlaff OR 3525 2190
2011-01-10 1126 Kongsfjord DX NOR 4688 2913
2010-12-30 0933 Mike Tuggle HI 5069 3150
2010-11-17 1350 Steve Ratzlaff OR 3525 2190
2010-11-04 1415 Steve Ratzlaff OR 3525 2190
2010-10-23 0922 Mike Tuggle HI 5069 3150
2010-10-08 1557 Mike Tuggle HI 5069 3150
2010-10-01 0852 Mike Tuggle HI 5069 3150
2010-01-12 0844 Mike Tuggle HI 5069 3150
2009-11-06 1610 Mike Tuggle HI 5069 3150
2009-10-31 0704 Mike Tuggle HI 5069 3150
2009-10-21 1601 Mike Tuggle HI 5069 3150
2009-10-15 1344 Steve Ratzlaff OR 3525 2190
2009-10-07 1449 Mike Tuggle HI 5069 3150
2009-09-25 1528 Mike Tuggle HI 5069 3150
2009-09-25 1307 Steve McDonald BC 2980 1852
2009-09-24 1456 Mike Tuggle HI 5069 3150
2009-08-28 1431 Mike Tuggle HI 5069 3150
2008-09-25 1307 Steve Ratzlaff OR 3525 2190
2007-12-25 1249 PAX GROUP SWE 5075 3153
2006-10-07 1249 Steve McDonald BC 2980 1852
2005-12-18 1345 PAX GROUP SWE 5075 3153
2005-12-02 0934 PAX GROUP SWE 5075 3153
2004-08-19 1136 Steve McDonald BC 2980 1852