Signal Logs

Profile Listeners Logs (63) QNH
 Logs for 407-IE, 'Campi' Natchitoches, LA, USA(daytime logs in bold)
Date UTC Listener In KM Miles
Date UTC Listener In KM Mi
1997-10-20   Ray Rocker MS 395 245
1998-12-26   Ray Rocker MS 395 245
1999-09-18   Ray Rocker MS 395 245
1999-11-11 0339 Dave Tomasko IL 1210 752
2000-10-10 0455 Joe Mann IL 1200 746
2001-01-14 0615 Andy Robins MI 1355 842
2003-01-03 0436 Phil Atchley CA 2580 1603
2003-07-28 0238 Dave Tomasko IL 1210 752
2003-10-25 0252 Dave Tomasko IL 1210 752
2003-10-25 0357 Andy Robins MI 1355 842
2003-10-27 0125 Joe Mann IL 1200 746
2003-11-30   Joe Mann IL 1200 746
2004-01-01   Al Burzynski TX 568 353
2004-01-12   Joe Mann IL 1200 746
2004-01-14 0239 Dave Tomasko IL 1210 752
2004-01-26 0238 Steve Ratzlaff AZ 1690 1050
2004-09-05 0528 Brandon Jordan TN 538 334
2004-09-06 0803 Jim Smith CO 1320 820
2004-09-07 0232 Chris Steele TX 477 296
2004-09-16 0552 Steve McDonald BC 3167 1968
2004-10-05 0907 Andy Robins MI 1355 842
2004-10-15 0801 Jim Smith CO 1320 820
2004-12-13 1147 Jim Smith CO 1320 820
2005-01-11 0428 Sid Leben TX 299 186
2005-01-13 0309 Dave Tomasko IL 1210 752
2005-02-05 0533 Fred Mooney PA 1711 1063
2005-03-01 0444 Paul LaFreniere MN 1807 1123
2005-03-18 0720 Steve Ratzlaff OR 2632 1635
2005-08-01 1003 Dick Palmer MO 817 508
2005-10-16 0136 Al Burzynski TX 568 353
2005-11-04 0850 Jim Smith CO 1320 820
2005-11-25 2347 Al Burzynski TX 568 353
2005-11-26 0224 Dave Tomasko IL 1210 752
2005-11-26 0512 Andy Robins MI 1355 842
2005-11-27 0253 Tom Holmes NC 1201 746
2005-11-27 0533 Joe Mann IL 1200 746
2005-12-07 0340 Steve Ratzlaff OR 2632 1635
2006-02-22 0623 Steve Ratzlaff OR 2632 1635
2006-03-19 0515 Dave Teague USA 87 54
2006-07-29 1033 Dick Palmer MO 817 508
2006-09-10 1106 Dave Tomasko IL 1220 758
2006-10-11 0138 Andy Robins MI 1355 842
2006-10-29 1047 Al Burzynski TX 568 353
2006-11-22 0109 Al Burzynski TX 568 353
2006-12-18 1103 Jim Smith CO 1320 820
2007-01-14 1231 Bart Lawson KS 657 408
2007-04-07 0255 Dave Tomasko IL 1220 758
2007-11-19 1100 Don Ward NC 1400 870
2007-11-21 1159 Joe Fahrenholtz OH 1199 745
2007-11-29 0124 Dave Tomasko IL 1220 758
2007-12-07   Steve Ratzlaff OR 2632 1635
2008-02-01 2135 Jim Pogue TN 483 300
2008-05-09 0437 Douglas Springfield TX 216 134
2008-06-22 0602 Douglas Springfield TX 216 134
2008-06-23 0930 Don Ward NC 1400 870
2008-07-26 1855 Douglas Springfield TX 216 134
2008-09-27   Don Ward NC 1400 870
2008-09-27 0239 Douglas Springfield TX 216 134
2008-09-28 0158 Dave Tomasko IL 1220 758
2008-09-28 0409 Bill Hohnstein NE 1093 679
2008-12-20 0058 Al Burzynski TX 568 353
2008-12-29 0137 Al Burzynski TX 568 353
2009-01-20 0418 Garry Hess IL 1228 763