Signal Logs

Profile Listeners Logs (72) QNH
 Logs for 219-LB, 'Pollo' Lubbock, TX, USA(daytime logs in bold)
Date UTC Listener In KM Miles
Date UTC Listener In KM Mi
2014-10-24 2249 Chuck Dobbins TX 416 259
2014-10-23 0602 Douglas Springfield TX 635 394
2014-10-17 1007 Anthony Casorso CO 735 457
2014-02-08 0805 Bob Coomler AZ 862 536
2013-11-18 1230 Dick Palmer MO 1131 703
2013-09-29 1105 Anthony Casorso CO 735 457
2013-09-27 1731 Douglas Springfield TX 635 394
2013-09-24 1015 Anthony Casorso CO 735 457
2013-05-04 0805 Anthony Casorso CO 735 457
2013-04-05 1522 Douglas Springfield TX 635 394
2012-11-23 1807 Douglas Springfield TX 635 394
2012-10-19 1750 Douglas Springfield TX 635 394
2012-10-07 0409 Anthony Casorso CO 735 457
2012-04-10 1025 Don Ward NC 2116 1315
2012-04-08 2328 Anthony Casorso CO 735 457
2012-04-06 1727 Douglas Springfield TX 635 394
2011-12-02 0900 Dick Palmer MO 1131 703
2011-11-04 1025 Dick Palmer MO 1131 703
2011-10-16 1220 Anthony Casorso CO 735 457
2011-01-11 1905 Douglas Springfield TX 635 394
2010-12-31 0511 Al Burzynski TX 560 348
2010-12-06 0920 Joe Mann IL 1512 939
2010-12-05 1217 Garry Hess IL 1498 931
2010-12-02 0332 Chuck Dobbins TX 416 259
2010-12-01 0438 Steve Ratzlaff OR 1888 1173
2010-11-27 0849 Don Ward NC 2116 1315
2010-11-27 0304 Anthony Casorso CO 735 457
2010-11-26 1826 Douglas Springfield TX 635 394
2010-11-14 0548 John Bellini CO 730 454
2010-11-04 0956 Don Tomkinson CA 1460 907
2010-10-07 1100 Don Ward NC 2116 1315
2010-09-30 0228 Joe Jurecka TX 28 17
2010-09-26 0558 Douglas Springfield TX 635 394
2010-08-22 1136 Anthony Casorso CO 735 457
2010-06-18 1612 Douglas Springfield TX 635 394
2010-01-03 1121 Anthony Casorso CO 735 457
2009-12-25 2018 Douglas Springfield TX 635 394
2009-07-24 1730 Douglas Springfield TX 635 394
2009-06-19 1615 Douglas Springfield TX 635 394
2009-02-14 0359 Steve Ratzlaff OR 1888 1173
2008-12-31 0748 Dick Palmer AZ 889 552
2008-11-24 0200 Al Burzynski TX 560 348
2008-11-23 0244 Douglas Springfield TX 635 394
2008-11-17 0709 Steve Ratzlaff OR 1888 1173
2008-09-21 1031 Al Burzynski TX 560 348
2008-07-28 1608 Douglas Springfield TX 635 394
2008-02-24 0947 Douglas Springfield TX 635 394
2008-02-24 0841 Dick Palmer AZ 889 552
2007-11-10 1221 Al Burzynski TX 560 348
2007-02-08 1158 Dave Tomasko IL 1391 864
2006-10-30 0411 Steve Ratzlaff OR 1888 1173
2006-10-29 1229 Dick Palmer AZ 889 552
2006-10-28 1534 Fred Mooney CO 641 398
2006-02-06 0602 Steve Ratzlaff OR 1888 1173
2006-01-14 1446 Fred Mooney CO 641 398
2005-12-27 0331 Phil Atchley CA 1732 1076
2005-10-01 1805 Jim Smith CO 657 408
2005-09-25 1622 Fred Mooney CO 641 398
2005-08-30 0040 Jim Smith CO 657 408
2005-08-27 1153 Jim Smith CO 674 419
2005-08-27 1153 Jim Smith CO 657 408
2005-04-18 1931 Jim Smith CO 657 408
2005-02-19 1023 Dick Palmer AZ 889 552
2005-02-06 0647 Steve Ratzlaff OR 1888 1173
2004-10-06 1947 Jim Smith CO 657 408
2004-09-01   Jim Smith CO 657 408
2004-02-20 1045 Dick Palmer AZ 889 552
2003-12-31 0519 Steve Ratzlaff AZ 872 542
2003-11-10   Jim Smith CO 657 408
2003-10-31 2305 Jim Smith CO 657 408
2003-10-27 0414 Jim Smith CO 657 408
2002-02-22 2329 Jim Smith CO 657 408