Signal Logs

Profile Listeners Logs (52) QNH
 Logs for 338-MS, 'Kinte' New Orleans, LA, USA(daytime logs in bold)
Date UTC Listener In KM Miles
Date UTC Listener In KM Mi
2006-02-10 0251 Al Burzynski TX 781 485
2009-03-21 0936 Al Burzynski TX 781 485
2008-12-26 0922 Al Burzynski TX 781 485
2007-12-17 0344 Andy Robins MI 1429 888
2005-11-20 0203 Andy Robins MI 1429 888
2007-01-28 0525 Andy Robins MI 1429 888
2005-12-20 0518 Andy Robins MI 1429 888
2008-12-31 1139 Andy Robins MI 1429 888
2011-02-01 0332 Andy Robins MI 1429 888
2015-02-01 0145 Brandon Jordan TN 572 355
2006-11-05 0300 Dave Tomasko IL 1376 855
2000-09-19 1040 Dave Tomasko IL 1323 822
2014-11-05 1137 Dave Tomasko IL 1376 855
2005-02-10 0305 Dave Tomasko IL 1323 822
2011-10-06 1104 Dave Tomasko IL 1376 855
2008-10-18 1036 Dave Tomasko IL 1376 855
2009-11-30 1112 Dave Tomasko IL 1376 855
2005-12-22 0307 Dave Tomasko IL 1323 822
2009-03-23 0211 Dave Tomasko IL 1376 855
2011-11-26 1119 Dave Tomasko IL 1376 855
2007-10-01 1055 Dave Tomasko IL 1376 855
2013-12-17 1229 Dave Tomasko IL 1376 855
2011-11-26 0149 Dick Palmer MO 983 611
2011-05-29 0509 Don Ward NC 1259 782
2011-11-27 0705 Don Ward NC 1259 782
2010-12-28 0418 Don Ward NC 1259 782
2013-04-27 0430 Don Ward NC 1259 782
2009-11-28 0613 Don Ward NC 1259 782
2009-03-22 1045 Don Ward NC 1259 782
2007-09-30 0300 Don Ward NC 1259 782
2010-08-29 1030 Don Ward NC 1259 782
2009-03-21 0105 Douglas Springfield TX 523 325
2011-11-25 1821 Douglas Springfield TX 523 325
2010-08-28 0853 Douglas Springfield TX 523 325
2014-08-23 1040 Douglas Springfield TX 523 325
2009-05-29 1606 Douglas Springfield TX 523 325
2011-10-03 1638 Douglas Springfield LA 140 87
2008-06-30 0355 Douglas Springfield TX 523 325
2010-12-26 0007 Douglas Springfield TX 523 325
2009-11-27 1805 Douglas Springfield TX 523 325
2013-04-29 0429 Douglas Springfield TX 523 325
2014-11-07 1842 Douglas Springfield TX 355 221
2014-12-01 0600 Douglas Springfield TX 523 325
2008-12-08 0332 Garry Hess IL 1347 837
2013-04-29 1010 Garry Hess IL 1347 837
2007-02-05 0628 Joe Fahrenholtz OH 1212 753
2000-12-15 0608 Joe Mann IL 1305 811
2010-12-29 0103 Joe Mann IL 1305 811
2008-12-28 0606 Mike Blazek LA 76 47
1997-09-06   Ray Rocker MS 130 81
1998-11-23   Ray Rocker MS 130 81
2000-06-22   Ray Rocker MS 130 81