Signal Logs

Profile Listeners Logs (128) QNH
 Logs for 263-LB, 'Freep' Angleton / Lake Jackson, TX, USA(daytime logs in bold)
Date UTC LSB USB Sec Format Listener In KM Miles
Date UTC LSB USB Sec Format Listener In KM Mi
2019-09-14 0545 1040 1038     Joe Farley IL 1550 963
2019-05-25 1001 1041 1037     Douglas Springfield TX 344 213
2019-01-15 0251         Dick Palmer MO 1158 720
2019-01-04 0835 1043   8.5   Don Tomkinson NE 1373 853
2018-12-29 0224         Dave Tomasko IL 1540 957
2018-12-29 0130         Dick Palmer MO 1158 720
2018-12-26 0352 1041 1038     Douglas Springfield TX 344 213
2018-12-13 0137         Dick Palmer MO 1158 720
2018-11-16 1206 1043       Dave Tomasko IL 1540 957
2018-11-12 0055         Dick Palmer MO 1158 720
2018-11-09 0201         Anthony Casorso CO 1470 913
2018-10-30 1104   1038     Joe Farley IL 1550 963
2018-10-27 0348   1038     Douglas Springfield TX 344 213
2018-10-21 1132         Dick Palmer MO 1158 720
2018-06-17 0937   1038     Douglas Springfield TX 344 213
2018-01-28 1125 1043       Dave Tomasko IL 1540 957
2018-01-27 0752         Dick Palmer MO 1158 720
2018-01-27 0741         Don Tomkinson NE 1373 853
2018-01-27 0646         Steve Ratzlaff AZ 1529 950
2018-01-27 0541         Anthony Casorso CO 1470 913
2018-01-27 0533         Joe Farley IL 1550 963
2018-01-26 1845         Douglas Springfield TX 344 213
2017-11-14 0707         Dick Palmer MO 1158 720
2017-10-09 1129         Anthony Casorso CO 1470 913
2017-09-18 1044 1043       Dave Tomasko IL 1540 957
2017-09-08 1027         Joe Farley IL 1550 963
2017-08-26 1311 1043 1037     Douglas Springfield TX 344 213
2017-06-23 1615 1041 1038     Douglas Springfield TX 344 213
2017-03-04 1153         Dick Palmer MO 1154 717
2017-02-04 1120         Dick Palmer MO 1154 717
2016-12-22 0730         Joe Farley IL 1550 963
2016-12-16 0551         Dick Palmer MO 1154 717
2016-12-02 0300         Steve Ratzlaff AZ 1529 950
2016-11-12 1016         Dick Palmer MO 1154 717
2016-11-05 0132 1039       Dave Tomasko IL 1540 957
2016-01-03 0804         Dick Palmer MO 1154 717
2015-12-31 0411         Joe Farley IL 1550 963
2015-12-17 0755         Dick Palmer MO 1154 717
2015-12-11 0729         Steve Ratzlaff AZ 1529 950
2015-11-13 0904         Anthony Casorso CO 1470 913
2015-10-13 0730 1041 1039     Douglas Springfield TX 344 213
2015-10-09 1111 1038       Dave Tomasko IL 1540 957
2015-03-19 0855         Dick Palmer MO 1154 717
2015-02-22 0912         Brandon Jordan TN 867 538
2015-02-22 0734         Dick Palmer MO 1154 717
2015-02-22 0543         Bob Coomler AZ 1511 939
2015-02-22 0304         Chuck Dobbins TX 806 501
2015-02-21 0313         Anthony Casorso CO 1470 913
2015-02-20 2053 1041 1037     Douglas Springfield TX 344 213
2014-12-21 0637         Anthony Casorso CO 1470 913
2014-12-16 1209         Dick Palmer MO 1154 717
2014-12-06 1853 1040 1040     Douglas Springfield TX 344 213
2014-11-26 1121         Dick Palmer MO 1154 717
2014-11-19 0503 1042       Douglas Springfield TX 344 213
2014-11-07 1900 1040 1040     Douglas Springfield TX 148 92
2014-10-29 0541         Dick Palmer MO 1154 717
2014-10-25 0215         Chuck Dobbins TX 806 501
2014-02-09 0707         Bob Coomler AZ 1511 939
2013-03-14 1111         Dick Palmer MO 1154 717
2012-12-30 0731         Dick Palmer MO 1154 717
2012-12-26 0915 1041   8.478   Don Ward NC 1728 1074
2012-12-19 1135         Dick Palmer MO 1154 717
2012-11-23 1851 1043 1038     Douglas Springfield TX 344 213
2012-10-19 1746 1043 1037 8.46   Douglas Springfield TX 344 213
2012-05-28 0356         Chuck Dobbins TX 806 501
2012-05-26 0358 1042   8.414   Don Ward NC 1728 1074
2012-05-25 1717 1042 1039 8.41   Douglas Springfield TX 344 213
2011-12-02 0902 1041       Joe Fahrenholtz OH 1557 967
2011-11-30 1219 1041       Dave Tomasko IL 1540 957
2011-03-21 0730   1038     Douglas Springfield TX 344 213
2011-01-30 0743 1044   8.32   Garry Hess IL 1565 973
2011-01-30 0550 1042 1038 8.418   Don Ward NC 1728 1074
2011-01-30 0531         Anthony Casorso CO 1470 913
2011-01-30 0505 1042       Andy Robins MI 1705 1059
2011-01-29 0501         Chuck Dobbins TX 806 501
2011-01-28 1854         Sid Leben TX 93 58
2011-01-28 1850 1043 1038     Douglas Springfield TX 344 213
2011-01-11 1740         Sid Leben TX 93 58
2011-01-04 0914         Joe Mann IL 1543 959
2010-12-29 0755 1041   8.419   Don Ward NC 1728 1074
2010-12-27 0227 1043       Douglas Springfield TX 344 213
2010-12-26 1830         Al Burzynski TX 294 182
2010-12-04 1155 1045       Dave Tomasko IL 1540 957
2010-12-04 0417         Lee Parshook FL 1265 786
2010-11-30 1052         Dick Palmer MO 1154 717
2010-11-16 1102         Chuck Dobbins TX 806 501
2010-10-18 1002         Anthony Casorso CO 1470 913
2010-09-25 0341         Sid Leben TX 93 58
2010-09-24 1807 1046 1033     Douglas Springfield TX 344 213
2010-06-25 1043 1062 1047     Douglas Springfield TX 344 213
2009-11-29 0815         Dick Palmer AZ 1520 945
2009-09-25 1844         Sid Leben TX 93 58
2009-09-25 1814         Al Burzynski TX 294 182
2009-09-25 1725 1043       Douglas Springfield TX 344 213
2009-06-19 1945 1041       Douglas Springfield TX 344 213
2008-12-28 0617 1046       Douglas Springfield TX 344 213
2008-12-26 0257         Al Burzynski TX 294 182
2008-11-23 0321 1046       Douglas Springfield TX 344 213
2008-11-22 1406         Al Burzynski TX 294 182
2008-08-22 1742         Al Burzynski TX 294 182
2008-07-25 1700 1043 1032     Douglas Springfield TX 344 213
2008-03-25 1111 1045       Dave Tomasko IL 1540 957
2008-03-24 0624 1045       Steve Ratzlaff OR 2665 1656
2008-03-23 0801 1045   8.146   Don Ward NC 1728 1074
2008-03-22 0234 1045       Dick Palmer AZ 1520 945
2008-03-21 1824 1045       Douglas Springfield TX 344 213
2008-01-13 0900 1045   8.145   Don Ward NC 1728 1074
2007-11-03 1335         Al Burzynski TX 294 182
2006-11-24 2257         Al Burzynski TX 294 182
2006-11-10 0210   1025     Jim Smith CO 1382 858
2006-06-18 1729         Sid Leben TX 93 58
2006-02-27 0252         Dick Palmer AZ 1520 945
2006-02-26           Al Burzynski TX 294 182
2006-02-25 1716 1040       Jim Smith CO 1382 858
2005-06-17 1700         Al Burzynski TX 294 182
2005-02-20 1030         Dick Palmer AZ 1520 945
2004-12-26 0322         Sid Leben TX 93 58
2004-03-01 0943         Dick Palmer AZ 1520 945
2004-01-07 0831 1037 1025     Joe Mann IL 1543 959
2004-01-07   1037       Joe Mann IL 1543 959
2004-01-02 0406   1040     Steve Ratzlaff AZ 1517 943
2003-12-30 1021         Dick Palmer AZ 1520 945
2003-02-05 0712         Phil Atchley CA 2484 1544
2002-12-27 0514   1025     Jim Smith CO 1382 858
2002-11-01           Al Burzynski TX 294 182
2000-01-14           Ray Rocker MS 627 390
1998-03-11           Ray Rocker MS 627 390
1997-02-23           Ray Rocker MS 627 390