Signal Logs

Profile Listeners Logs (39) QNH
 Logs for 275-CZF, Cape Romanzof, AK, ALS(daytime logs in bold)
Date UTC LSB USB Sec Format Listener In KM Miles
Date UTC LSB USB Sec Format Listener In KM Mi
2019-09-30 1159         Mike Tuggle HI 4533 2817
2019-04-28 1100         Steve McDonald BC 2988 1857
2018-10-29 1208         Tom Rothlisberger WA 3122 1940
2018-10-27 1420         Mike Tuggle HI 4533 2817
2018-10-27 1330         Steve McDonald BC 2988 1857
2018-10-21 0815         Mike Tuggle HI 4533 2817
2018-07-21 1028         Tom Rothlisberger AK 854 531
2017-01-30 0701         Teijo Maenpaa FIN 6340 3939
2016-12-03 1628         Mike Tuggle HI 4533 2817
2016-10-14 1446         Mike Tuggle HI 4533 2817
2016-10-12 1440         Mike Tuggle HI 4533 2817
2016-09-12 1508         Mike Tuggle HI 4533 2817
2016-09-09 1517         Mike Tuggle HI 4533 2817
2016-05-28 1331         Mike Tuggle HI 4533 2817
2016-03-03 0851         Mike Tuggle HI 4533 2817
2015-10-26 1300         Steve McDonald BC 2988 1857
2015-10-08 1528         Mike Tuggle HI 4533 2817
2015-10-01 1519         Mike Tuggle HI 4533 2817
2015-09-30 1300         Steve McDonald BC 2988 1857
2015-09-26 1536         Mike Tuggle HI 4533 2817
2015-09-25 1526         Mike Tuggle HI 4533 2817
2014-10-27 1330         Steve McDonald BC 2988 1857
2014-10-26 1515         Mike Tuggle HI 4533 2817
2014-09-09 1300         Steve McDonald BC 2988 1857
2014-08-05 1005         Tom Rothlisberger AK 854 531
2014-03-30 1159         Steve McDonald BC 2988 1857
2013-09-22 1554         Mike Tuggle HI 4533 2817
2013-08-02 1002 1015 1017     Tom Rothlisberger AK 854 531
2013-04-18 1236         Steve McDonald BC 2988 1857
2012-10-03 1521         Mike Tuggle HI 4533 2817
2011-12-02 0907         Mike Tuggle HI 4533 2817
2011-10-29 1614         Mike Tuggle HI 4533 2817
2010-10-08 1543         Mike Tuggle HI 4533 2817
2010-09-25 1500         Mike Tuggle HI 4533 2817
2010-09-24 1529         Mike Tuggle HI 4533 2817
2010-08-23 1440         Mike Tuggle HI 4533 2817
2009-10-01 1302   1030     Steve Ratzlaff OR 3548 2204
2009-09-25 1331 1020 1044     Steve McDonald BC 2988 1857
2004-08-21           Attu Bosch AK 981 610