Signal Logs

Profile Listeners Logs (223) QNH
 Logs for 284.5-DY, Dusseldorf, DEU(daytime logs in bold)
Date UTC LSB USB Sec Format Listener In KM Miles
Date UTC LSB USB Sec Format Listener In KM Mi
2019-06-23 0225         Hartmut Wolff DEU 311 193
2019-04-26 1417         Hartmut Wolff DEU 311 193
2019-02-23 2235         Joachim Rabe DEU 358 222
2019-02-22 1821         Hartmut Wolff DEU 311 193
2018-12-26 0108         Hartmut Wolff DEU 311 193
2018-02-25 1014         Roelof Bakker HOL 216 134
2018-02-25 0632         Hartmut Wolff DEU 311 193
2018-02-25 0630         Bernhard Hein DEU 387 240
2018-02-25 0326         Miroslav Sperlin CZE 765 475
2018-02-24 2253         John Pitty ENG 488 303
2018-02-24 0703         Brian Heath ENG 575 357
2018-02-24 0633         Zdenek Elias CZE 597 371
2018-02-24 0441         Joachim Rabe DEU 358 222
2018-02-23 1244         Brian Keyte ENG 493 306
2018-02-11 0308         Miroslav Sperlin CZE 765 475
2018-01-01 1603         Hartmut Wolff DEU 311 193
2017-11-25 0413         Hartmut Wolff DEU 311 193
2017-11-24 2027         Zdenek Elias CZE 597 371
2017-06-23 0921         Roelof Bakker HOL 216 134
2017-03-26 2103         Joachim Rabe DEU 358 222
2017-03-24 1928         Hartmut Wolff DEU 311 193
2017-03-24 1119         Roelof Bakker HOL 216 134
2017-01-26 0046         Ray Evans ENG 588 365
2016-11-13 2346         Peter Greatorex ENG 588 365
2016-10-29 0826         Patrick Reynaert BEL 142 88
2016-10-28 1625         Hartmut Wolff DEU 311 193
2016-10-28 1009         Roelof Bakker HOL 216 134
2016-08-16 1000         Patrick Reynaert BEL 142 88
2016-04-24 2102         Zdenek Elias CZE 597 371
2016-04-22 2317         Joachim Rabe DEU 358 222
2016-04-22 2208         Hartmut Wolff DEU 311 193
2016-04-22 1214         Roelof Bakker HOL 216 134
2016-03-07 2031         Brian Heath ENG 575 357
2016-01-02 0804         University of Twente HOL 112 69
2015-12-26 0458         University of Twente HOL 112 69
2015-11-23 0406         Brian Heath ENG 575 357
2015-11-14 0207         Brian Heath ENG 575 357
2015-08-01 1152         Roelof Bakker HOL 216 134
2015-06-19 1419         Hartmut Wolff DEU 311 193
2015-06-19 1010         Roelof Bakker HOL 216 134
2015-01-29 2350         Brian Heath ENG 575 357
2015-01-26 0954         Roelof Bakker HOL 216 134
2015-01-24 0007         Zdenek Elias CZE 597 371
2015-01-23 2033         Hartmut Wolff DEU 311 193
2015-01-23 1200     4.9   Brian Keyte ENG 493 306
2014-12-31 1308     4.9   Brian Keyte ENG 493 306
2014-12-25 2352         Hartmut Wolff DEU 311 193
2014-10-24 1612         Hartmut Wolff DEU 311 193
2014-03-30 1930         Bernhard Hein DEU 387 240
2014-03-29 1141         Roelof Bakker HOL 216 134
2014-03-28 1822         Hartmut Wolff DEU 311 193
2013-12-31 1123         Ray Evans ENG 588 365
2013-12-30 2200         Don Tomkinson HOL 112 69
2013-09-28 0341         University of Twente HOL 112 69
2013-09-27 2327         Bernhard Hein DEU 387 240
2013-09-27 2122         Jean Jacquemin FRA 297 185
2013-09-27 1004         Roelof Bakker HOL 216 134
2013-07-29 0759         University of Twente HOL 112 69
2013-07-28 2134         University of Twente HOL 112 69
2013-07-28 1934         University of Twente HOL 112 69
2013-07-28 1824         University of Twente HOL 112 69
2013-07-28 1008         University of Twente HOL 112 69
2013-07-28 0938         University of Twente HOL 112 69
2013-07-28 0843         University of Twente HOL 112 69
2013-07-28 0636         University of Twente HOL 112 69
2013-07-28 0634         University of Twente HOL 112 69
2013-07-28 0522         University of Twente HOL 112 69
2013-07-28 0507         University of Twente HOL 112 69
2013-07-26 1913         University of Twente HOL 112 69
2013-06-04 1804         University of Twente HOL 112 69
2013-02-23 1039         Roelof Bakker HOL 216 134
2013-02-23 0253         Jean Jacquemin FRA 297 185
2013-02-22 2108         University of Twente HOL 112 69
2013-02-22 2108         Daniel N Petersen HOL 112 69
2013-02-22 1643         Hartmut Wolff DEU 311 193
2013-02-22 1532         Bernhard Hein DEU 387 240
2013-02-22 1214         Brian Keyte ENG 493 306
2013-01-02 1603         Hartmut Wolff DEU 311 193
2012-12-31 1033         University of Twente HOL 112 69
2012-12-30 0555         University of Twente HOL 112 69
2012-12-28 1934         University of Twente HOL 112 69
2012-12-27 2240         University of Twente HOL 112 69
2012-12-27 0624         University of Twente HOL 112 69
2012-12-27 0345         University of Twente HOL 112 69
2012-12-26 1311         University of Twente HOL 112 69
2012-12-25 2235         University of Twente HOL 112 69
2012-12-25 1244         University of Twente HOL 112 69
2012-12-25 1232         University of Twente HOL 112 69
2012-12-25 0612         Bernhard Hein DEU 387 240
2012-12-11 0604         University of Twente HOL 112 69
2012-11-24 0950         Hartmut Wolff DEU 311 193
2012-11-23 2304         Bernhard Hein DEU 387 240
2012-11-11 2222         University of Twente HOL 112 69
2012-11-08 0600         Daniel N Petersen HOL 112 69
2012-11-06 1658         Peter Greatorex ENG 588 365
2012-04-06 1824         Hartmut Wolff DEU 311 193
2012-04-06 1039         Roelof Bakker HOL 216 134
2011-12-10 1135         Tracey Gardner ENG 542 337
2011-10-29 2024         Zdenek Elias CZE 597 371
2011-10-29 1617         Hartmut Wolff DEU 311 193
2011-10-28 1912         Pieter Lamers HOL 135 84
2011-10-28 1049         Roelof Bakker HOL 216 134
2011-02-16 0952         Bertrand FRA 380 236
2011-01-17 1201         Andreas Schmid DEU 128 79
2011-01-11 1448         Christer Wennström SWE 1032 641
2011-01-08 2339         Bertrand FRA 380 236
2010-12-28 1612         Peter Conway ENG 427 265
2010-12-26 1947         Frank Thijs HOL 155 96
2010-12-25 1227         Pieter Lamers HOL 135 84
2010-12-25 1220         Hartmut Wolff DEU 311 193
2010-11-29 0240         Bernhard Hein DEU 387 240
2010-11-27 1517         Hartmut Wolff DEU 311 193
2010-11-26 1601         Peter Conway ENG 427 265
2010-11-26 1241         Brian Keyte ENG 493 306
2010-11-26 1126         Roelof Bakker HOL 216 134
2010-09-27 0426         Joachim Rabe DEU 358 222
2010-09-24 1515         Hartmut Wolff DEU 311 193
2010-08-10 1450         Joachim Rabe DEU 338 210
2010-07-09 1941         Pieter Lamers HOL 135 84
2010-06-20 0926         Peter Conway ENG 427 265
2010-06-19 1318         Pieter Lamers HOL 135 84
2010-06-18 0917         Roelof Bakker HOL 216 134
2010-04-02 1859         Bertrand FRA 380 236
2009-11-13 1429         Frank Thijs BEL 122 76
2009-10-18 2312   1028 4.89   Michael Oexner DEU 244 152
2009-08-05 2053         Christer Wennström SWE 1032 641
2009-07-25 1426         Peter Conway ENG 427 265
2009-07-25 0935         Roelof Bakker HOL 216 134
2009-06-22 0903         Peter Conway ENG 427 265
2009-06-19 1335         Roelof Bakker HOL 216 134
2009-06-19 1245         Frank Thijs HOL 155 96
2009-06-19 1049         Dietmar Birkhahn DEU 52 32
2009-04-19 0430         Frank Thijs HOL 155 96
2009-02-27 0354   1032     Peter Conway ENG 427 265
2009-02-06 1410         Marc Vissers HOL 186 116
2009-01-07 2224         Sinisa Trputec SVN 861 535
2008-12-30 2154         Eric Angevin FRA 793 493
2008-12-30 1214         Brian Keyte ENG 493 306
2008-12-29 2359         Frank Thijs HOL 155 96
2008-11-23 1212         Michael Oexner DEU 244 152
2008-11-22 1224         Hartmut Wolff DEU 311 193
2008-11-14 1359         Frank Thijs BEL 122 76
2008-11-08 0006 1020   4.45   Michael Oexner DEU 244 152
2008-11-07 2236   1021 4.45   Michael Oexner DEU 244 152
2008-10-27 0220   1018 4.45   Michael Oexner DEU 244 152
2008-10-14 0523         Michael Oexner DEU 244 152
2008-10-13 1616         Marcus Popping DEU 61 38
2008-08-02 1519         Dietmar Birkhahn DEU 52 32
2008-07-26 0910         Frank van Gerwen HOL 202 125
2008-07-25 1207         Peter Conway ENG 427 265
2008-07-25 1011         Roelof Bakker HOL 216 134
2008-07-25 0908         Frank Thijs HOL 155 96
2008-07-17 1947 1015       Peter Conway ENG 427 265
2008-06-21 1018 1015 1026     Roelof Bakker HOL 216 134
2008-03-23 1811         Dietmar Birkhahn DEU 52 32
2008-03-22 1111         Dirk Nees DEU 22 14
2008-03-22 0002         Dietmar Birkhahn DEU 52 32
2008-02-23 2008         Joachim Rabe DEU 358 222
2008-02-23 1640         Jean Jacquemin FRA 297 185
2008-02-23 0104         Zdenek Elias CZE 597 371
2008-02-22 1217         Peter Conway ENG 427 265
2008-02-22 1119 1015 1025     Roelof Bakker HOL 216 134
2008-01-27 0956         Roelof Bakker HOL 216 134
2008-01-26 1951         Frank van Gerwen HOL 202 125
2008-01-26 0524         Jean Jacquemin FRA 297 185
2008-01-26 0002         Peter Conway ENG 427 265
2008-01-25 1717         Hartmut Wolff DEU 311 193
2008-01-25 1223         Brian Keyte ENG 493 306
2008-01-04 0322         Dominique Kremp FRA 629 391
2008-01-01 1004         Brian Keyte ENG 493 306
2007-12-24 1418         Dietmar Birkhahn DEU 52 32
2007-12-23 1614         Joze Konda SVN 864 537
2007-12-07 1325 1015 1025     Roelof Bakker HOL 216 134
2007-06-15 0823         Roelof Bakker HOL 216 134
2007-06-12 1046         Frank Thijs HOL 155 96
2007-02-09 1148         Frank Thijs HOL 155 96
2007-01-03 1243 1015       Peter Conway ENG 427 265
2006-12-23 2221         Patrice Privat FRA 381 237
2006-12-20 1502 1020       Peter Conway ENG 427 265
2006-12-07 2120         Ary Boender HOL 166 103
2006-11-26 0900         Ary Boender HOL 166 103
2006-11-11 1437         Johan Meezen HOL 214 133
2006-10-28 0803 1015 1020     Roelof Bakker HOL 216 134
2006-10-27 1127         Peter Conway ENG 427 265
2006-10-27 1101     5.0   Brian Keyte ENG 493 306
2006-10-01 0815         Hartmut Wolff DEU 311 193
2006-09-30 1025         Roelof Bakker HOL 216 134
2006-09-29 1259         Peter Conway ENG 427 265
2006-09-29 1107     5.0   Brian Keyte ENG 493 306
2006-09-28 1521         Frank Thijs BEL 164 102
2006-09-07 0231         Thomas M. Rösner DEU 228 142
2006-09-02 1528 1010       Peter Conway ENG 427 265
2006-06-24 1045         Eike Bierwirth DEU 15 9
2006-06-18 0837 1017 1018     Roelof Bakker HOL 216 134
2006-05-29 1437 1020       Peter Conway ENG 427 265
2006-04-10 1649 1020       Peter Conway ENG 427 265
2006-03-15 2041         Hartmut Wolff DEU 311 193
2006-02-21 1341         Peter Conway ENG 427 265
2006-02-10 0509         Jean Jacquemin FRA 297 185
2005-12-28           Jean Jacquemin FRA 297 185
2005-11-20 1505         Michel Lacroix FRA 386 240
2005-09-24 1116 ~1020 ~1020     Brian Keyte ENG 493 306
2005-09-23 1012 1020       Roelof Bakker HOL 216 134
2005-07-31 0957 1020       Peter Conway ENG 427 265
2005-07-29 1105 ~1020 ~1020     Brian Keyte ENG 493 306
2005-07-29 1002         Roelof Bakker HOL 216 134
2005-07-26 2047 1020       Roelof Bakker HOL 216 134
2005-06-19 0835         Patrick Reynaert BEL 142 88
2005-06-17 1136   1020     Roelof Bakker HOL 216 134
2005-05-17 2117 1020       Peter Conway ENG 427 265
2005-02-26 1101 ~1020 ~1020     Brian Keyte ENG 493 306
2005-01-14 1300 ~1020 ~1020     Brian Keyte ENG 493 306
2005-01-01 0107         Herman Schoemaker HOL 94 59
2004-12-25 1614         Roelof Bakker HOL 216 134
2004-12-22 0449         Thomas M. Rösner DEU 228 142
2004-08-30           Eike Bierwirth DEU 394 245
2004-08-30           Eike Bierwirth DEU 61 38
2004-08-23 2110         Gregor Behr DEU 18 11
2004-01-16 2244 ~1020 ~1020     Brian Keyte ENG 493 306
2003-07-18           Roelof Bakker HOL 216 134
2000-02-24 0110         Patrick Vignoud FRA 636 395
1999-12-28 2116   1020   ID + 1" gap Alan Gale ENG 661 411
1981-06-18 0712         Michael Oexner DEU 263 164